Pengenalan - SLI

S.L.I
SISTEM LATIHAN INDUSTRI
UNTUK
INDUSTRI/ORGANISASI  
&
CALON PELATIH INDUSTRI/PELAJAR
Sistem Latihan Industri
Practical Training System
Sistem Latihan Industri
Go to content

Pengenalan Kepada
Portal Sistem Latihan Industri

Versi 3.0

Penggunaan Sistem Latihan Industri ini adalah PERCUMA kepada semua pengguna berstatus Pelajar.  Manakala, pihak Organisasi/Industri yang telah mendaftar sebelum ini juga dikecualikan daripada bayaran sehingga 31 Disember 2018.
Pendaftaran baru bagi Industri/Organisasi, bermula 11 September 2018 adalah sebanyak RM50 (12 bulan)


Portal (atau laman sesawang - website) ini merupakan platform untuk para pelajar di IPTA/IPTS mendapatkan maklumat berkaitan tawaran menjalani Latihan Industri (L.I) di mana-mana organisasi/industri awam atau swasta.   Manakala, pihak organisasi/industri pula boleh menawarkan tempat untuk para pelajar menjalani L.I.

Portal ini diwujudkan memandangkan terdapat ramai pelajar yang masih mencari-cari tempat untuk menjalani L.I.  Ditambah pula dengan pihak industri yang tercari-cari bagaimana cara untuk menawarkan pelajar L.I menjalani L.I dengan kekosongan yang ada.

Apa yang membezakan kami dengan portal lain ?  Penapisan, Pengesahan dan Penyenaraian dilakukan oleh Real Person dan bukan sepenuhnya secara automation bagi mengelakkan (meminimumkan) penipuan atau maklumat palsu oleh pengguna.

Kami mengalu-alukan pandangan dan cadangan melalui borang yang disediakan.


Back to content